Hoạt động công ty
0112/2018

Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Thành Công duy trì sản xuất ổn định

Theo đại diện lãnh đạo Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu xây dựng Thành Công, năm 2018, công ty phấn đấu sản xuất 500.000 tấn xi măng các loại, tăng 3% so với năm 2017.

 

Doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất; đầu tư máy móc, áp dụng công nghệ để giảm lao động ở các khâu thủ công ...

Ðể bảo đảm sản xuất ổn định, doanh nghiệp đã chủ động sắp xếp lại các dây chuyền sản xuất; đầu tư máy móc, áp dụng công nghệ để giảm lao động ở các khâu thủ công, các khâu quản lý gián tiếp sản xuất. Ða dạng hóa sản phẩm, nhất là tăng cường tỷ lệ xi măng PCB40 công nghiệp rời cho sản xuất bê tông tươi... Công ty đã giảm lực lượng lao động từ gần 1.000 người xuống còn hơn 700 người.