- Vật liệu xây dựng

Chùm ảnh: xi măng Thành Công đi muôn nơi
Nếu xi măng Thành Công là 1 con người thì chắc chắn con người ấy đã đi nhiều nơi, đến khắp mọi miền tổ quốc, đã chứng kiến nhiều câu chuyện thú vị và gặp gỡ nhiều người đáng mến. 
Xem thêm