Tin tức chung

Chung tiền mua đất, sổ đỏ đứng tên ai?
Trường hợp hai hay ba người cùng góp chung tiền để mua một mảnh đất để sử dụng, kinh doanh không phải là hiếm. Nhưng trong trường hợp này, người mua đất đều có chung một thắc mắc là vấn đề pháp lý...
Xem thêm