- Hoạt động công ty

Tham gia Ngày hội Hiến máu cứu người 2020
Ngày hội Hiến máu diễn ra ngày 21/9 tại Hội trường Văn hóa thông tin thị xã Kinh Môn, thu hút hàng nghìn tình nguyện viên đến tham dự. Chung tay vào nghĩa cử cao đẹp “Hiến giọt máu đào-trao đời sự...
Xem thêm