Tin tức

Thông xe cầu Mây
Ngày mai 30/6, cầu Mây sẽ chính thức thông xe. Đây là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Hải Dương, giúp “giải bài toán” chen chúc qua phà đã tồn tại nhiều năm nay.
Xem thêm