- Trung tâm đăng kiểm

Đăng kiểm ô tô cần những giấy tờ gì?
Đăng kiểm xe ô tô là quá trình các trung tâm trực thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra chất lượng phương tiện cơ giới có đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật như phanh, lái và mức độ bảo vệ môi trường...
Xem thêm
12