Hoạt động công ty

8/3 của phụ nữ tập đoàn Thành Công
Ở bất kỳ lĩnh vực, vị trí, hay bộ phận nào, các nữ cán bộ công nhân viên của tập đoàn Thành Công đều phát huy được truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ, xứng đáng là những người năng động, giỏi việc...
Xem thêm