Cung ứng VLXD Việt Nam
0401/2019

Công ty TNHH MTV Cung ứng vật liệu xây dựng Việt Nam

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CUNG ỨNG VẬT LIỆU XÂY DỰNG VIỆT NAM (SUPPLIER OF BUILDING MATERIAL VIETNAM LIMITED COMPANY) được viết tắt là: SBMV LTD

 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 10A Ngô Quyền, Cẩm Thượng, Tp.Hải Dương, Hải Dương.

Điện thoại: (02203) 894.723

Fax: (02203) 898.878

Email: longkhanhbaole@tcgvn.com

Website: www.tcgvn.com