Thị trường bất động sản 2018 - thống kê tổng hợp
Tin tức
0901/2019

Thị trường bất động sản 2018 - thống kê tổng hợp

Thị trường bất động sản năm 2018 tiếp tục trong quá trình tái cơ cấu, lượng tồn kho bất động sản đang giảm dần nhưng cung cầu vẫn đang “lệch pha”.
 

 

(TH/ VOV)