Tin tức chung

Tin tức chung

Thư mời đề xuất chỉ định thầu
Xí nghiệp xây lắp Thành Công đang tổ chức chỉ định thầu lựa chọn nhà thầu thực hiện 2 gói thầu liên quan đến dự án Khu dân cư Trạm Bóng xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương như sau:  
Xem thêm