Tin tức chung

Tin tức chung

Từng bước xanh hóa ngành Vật liệu xây dựng
Hiện nay, sản xuất xanh đã trở thành yêu cầu tất yếu của các quốc gia, vùng lãnh thổ. Bởi vì, chỉ có sản xuất xanh mới thích ứng được với biến đổi khí hậu. Đồng thời, đây cũng là mục tiêu để thế giới...
Xem thêm