- Trung tâm đăng kiểm

- Trung tâm đăng kiểm

Tại sao phải đăng kiểm ô tô?
Đăng kiểm ô tô định kỳ không chỉ giúp chiếc xe đảm bảo an toàn khi vận hành, mà còn là quy định pháp luật mà chủ xe ô tô phải tuân thủ. Điều này nhằm đảm bảo ô tô hay phương tiện cơ giới đáp ứng được...
Xem thêm
Đăng kiểm ô tô cần những giấy tờ gì?
Đăng kiểm xe ô tô là quá trình các trung tâm trực thuộc Cục đăng kiểm Việt Nam kiểm tra chất lượng phương tiện cơ giới có đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật như phanh, lái và mức độ bảo vệ môi trường...
Xem thêm
123