So sánh công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò xi măng với công nghệ thiêu hủy bằng lò đốt chuyên dụng
Tin tức
1912/2018

So sánh công nghệ đồng xử lý chất thải trong lò xi măng với công nghệ thiêu hủy bằng lò đốt chuyên dụng

 

LÒ XI MĂNG

 

LÒ ĐỐT CHUYÊN DỤNG

Nhiệt độ: Buồng sơ cấp : 700 -1000 °C

Buồng thứ cấp: 1.400 - 1.500 °C

Nhiệt độ: Buồng sơ cấp : 300 - 400 °C

Buồng thứ cấp: 800 - 1.100 °C

Thời gian lưu cháy: 6 - 10 giây

Thời gian lưu cháy: 2 giây

Không phát sinh chất thải thứ cấp vì:

Tro xỉ (Chất không cháy được) trong quá trình thiêu đốt được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất ximăng

Phát sinh chất thải thứ cấp là tro xỉ (chất thải không cháy được) trong quá trình thiêu hủy nên cần phương án xử lý cho lượng tro thải phát sinh này

Xử lý được khối lượng lớn do công suất của nhà máy sản xuất ximăng cao

(300-400 tấn chất thải các loại/ngày)

Khó có khả năng xử lý với

công suất lớn.

Chi phí xử lý hợp lý, thiêu hủy chất thải là một hoạt động tận dụng nhiệt của hoạt động sản xuất ximăng

Chi phí xử lý cao vì phải chi phí cho nhiên liệu và chi phí cho xử lý chất thải thứ cấp (tro thải)