Quy trình xử lý chất thải công nghiệp
Tin tức
1712/2018

Quy trình xử lý chất thải công nghiệp

Chất thải khi được thu gom, vận chuyển tập kết về nhà máy xử lý, căn cứ vào thành phần hóa học, các loại chất thải sẽ được phân thành 3 loại:
+ Chất thải vô cơ.
+ Chất thải hữu cơ.
+ Chất thải có thể thay thế nhiên liệu.


Dựa vào các tính chất riêng của chất thải, công ty sẽ nạp chất thải vào các vị trí khác nhau của hệ thống lò quay nung Clinker:
+ Chất thải dạng vô cơ được định lượng phối trộn tại trạm Định lượng cùng nguyên vật liệu đầu vào.
+ Chất thải dạng thay thế nhiên liệu được đốt tại bầu đốt, tro xỉ được đưa về trạm Định lượng phối trộn cùng phối liệu đầu vào hoặc phối trộn với nhiên liệu.


Tại hệ thống lò nung Clinker chất thải được đồng xử lý và bị tiêu huỷ ở nhiệt độ 1450-1600 độ C.
Khí thải được xử lý bởi tháp tăng ẩm và hệ thống lọc bụi đạt Quy chuẩn Việt Nam QCVN 41:2011/BTNMT.


Trong quá trình xử lý, các thông số vận hành như nhiệt độ, áp suất, sản lượng được điều khiển tự động và giám sát chặt chẽ tại Phòng Điều khiển trung tâm.

 

MÀN HÌNH TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN XỬ LÝ CHẤT THẢI