Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?
Tin tức
0607/2022

Xây nhà sai bản vẽ có bị coi là xây dựng trái phép không?

Không phải 100% hành vi xây nhà sai bản vẽ, không đúng với giấy phép  xây dựng đều bị coi là xây dựng trái phép, sai phép.