Nhà máy xi măng
1001/2020

Nhà máy xi măng Thành Công III

Công ty CP SXVLXD Thành Công III được thành lập ngày 15/03/2005, giấy phép kinh doanh số 0800297991 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương cấp.

Công ty CP SXVLXD Thành Công III chuyên sản xuất và cung cấp sản phẩm Clinker xi măng lò quay phương pháp khô chất lượng cao cho Công ty TNHH SXVLXD Thành Công.

Sản phẩm của Nhà máy xi măng Thành Công III được bán cho các nhà máy sản xuất xi măng trong cả nước và xuất khẩu để làm nguyên liệu, được vận chuyển đến các đơn vị sản xuất xi măng và dịch vụ xuất khẩu Clinker thông qua 2 kênh: đường thủy và đường bộ.

Công ty có lắp đặt hệ thống băng tải tự động vận chuyển clinker cement xuống tàu thủy.

Vốn điều lệ: 150.000.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi tỷ đồng).

Địa chỉ: CCN Hiệp Sơn, phường Hiệp Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Hình ảnh: Nhà máy xi măng Thành Công III với hệ thống lò quay thế hệ mới