Nhà máy xi măng Thành Công II
Nhà máy xi măng
1001/2020

Nhà máy xi măng Thành Công II

Nhà máy xi măng Thành Công II với công suất thiết kế 70.000 tấn/năm, kết hợp với việc sử dụng clinker xi măng được sản xuất tại nhà máy cùng clinker xi măng được mua từ Công ty CP sản xuất VLXD Thành Công III, nâng công suất toàn công ty lên đến 570.000 tấn/năm.

Địa chỉ: phường Duy Tân, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương

Hình ảnh: Xi măng Hải Dương PCB40 của Thành Công Group