Người từ tỉnh Hải Dương đến thành phố Hải Phòng chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe
Tin tức
2503/2021

Người từ tỉnh Hải Dương đến thành phố Hải Phòng chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe

Tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Việt Nam và trên địa bàn thành phố đã được kiểm soát tốt, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện một số nội dung kể từ 12h00’ ngày 25/3/2021, cụ thể như sau:

Một là, toàn thể Nhân dân không chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức tự giác, tự quản, tuân thủ khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực và đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng.

Hai là, đối với người từ tỉnh Hải Dương đến Hải Phòng: Chỉ thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Ba là, Trung tâm Hội nghị và Đào tạo cán bộ Công đoàn, Khu Nội trú - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Ký túc xá Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng: Dừng tiếp nhận công dân cách ly y tế; tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung đối với các công dân hiện đang cách ly đến hết thời gian theo quy định.

Bốn là, giao Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch, đảm bảo hoạt động khám, chữa bệnh an toàn và hiệu quả trong phòng chống dịch COVID-19.

 

Bên cạnh đó, ngày 24/3, UBND TX Đông Triều-tỉnh Quảng Ninh cũng ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND tạm dừng các chốt kiểm soát liên ngành đối với phương tiện, người ra vào tỉnh Quảng Ninh tại địa bàn TX Đông Triều.
Theo đó, các chốt tại tỉnh lộ 345, cầu Vàng Chua, cầu Đông Mai, cầu Triều, cầu Đá Vách và cầu Hoàng Thạch sẽ tạm dừng hoạt động từ 0h00, ngày 25/3/2021. Cùng với đó, cho phép các bến đò trên địa bàn thị xã được hoạt động trở lại.

TCGVN/Tin-tuc