Tin tức
3108/2020

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Lễ Quốc khánh 2-9 năm nay rơi vào thứ tư nên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ có 1 ngày nghỉ lễ.

Đây là năm cuối cùng thực hiện nghỉ lễ Quốc khánh 1 ngày. Từ năm 2021, lịch nghỉ lễ Quốc khánh có sự thay đổi, thực hiện theo Bộ luật Lao động 2019.

Theo đó, từ năm 2021, ngày Quốc khánh 2-9, người lao động sẽ được nghỉ 2 ngày, gồm: Ngày 2-9 và một ngày liền kề trước hoặc sau.

Theo Điểm đ Khoản 1 Điều 115 Bộ luật Lao động 2012, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương vào ngày 2-9-2020.

Căn cứ Điểm c Khoản 1 Điều 97 của Bộ luật Lao động 2012 quy định, nếu người lao động làm việc vào ngày nghỉ lễ sẽ được thêm tối thiểu khoản tiền bằng 300% mức lương làm việc trong ngày đó.

Trường hợp người lao động làm thêm vào ban đêm ngày nghỉ lễ sẽ được hưởng thêm 30% tiền lương của ngày bình thường.

Đối với các cơ quan, tổ chức không thực hiện lịch nghỉ ngày Quốc khánh 2-9 cố định, đơn vị căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp.

TCVGN/Tin-tuc