Bài thơ Chúc mừng quê ta đổi mới
Tin tức
1304/2022

Bài thơ Chúc mừng quê ta đổi mới

Tác phẩm được Cụ Mạc Quang Ngôn, sinh năm 1932 - Hội viên Hội Người cao tuổi thôn Trần Xá, xã Lạc Long lưu bút họa thơ ngày 6/3/2022 nhân dịp khai chương chợ Đọ Lạc Long:

Nguồn vui đến với Lạc Long
Đón luồng gió mới: mát lòng đổi thay
Với Ban lãnh đạo ngày nay
Đều cùng trẻ khỏe: hăng say nhiệt tình
Năng động sáng tạo thông minh
Có tâm trách nhiệm: hết mình vì dân
Tác phong cải thiện tốt dần
Tăng cường hiệu quả: quan tâm hàng đầu
Với cơ sở: rất sát sâu
Các thôn chuyển biến: trước sau vững bền
Kỷ cương pháp luật: giữ nghiêm
Phòng trừ tiêu cực: không quên lúc nào

  

Theo gương Bác hồ nêu cao
Dân tin yêu: đẩy phong chào tiến nhanh
Xây dựng đô thị hoàn thành
Công trình đô thị: nổi danh quê nhà
Đổi mới làm đẹp quê ta
Công trình đô thị: xã nhà trung tâm
Cổng làng Ngò - Đọ cao tầng
Đường vào rộng đẹp: nhất vùng làng quê
Chợ Đọ Lạc Long uy nghi
Là nơi giao tiếp: Dân về bán mua
Bỏ đi chợ Đọ cũ xưa
Quán lều che tạm bão mưa cực lòng
Ngày nay chợ Đọ Lạc Long
Cao to kiên cố: bão giông vững vàng
Dân cư đô thị cao sang
Tô thêm vẻ đẹp: giầu sang quê nhà
Bút danh "Chúc mừng quê ta"
Dân - Đảng đoàn kết quê nhà đẹp hơn
Mốc son: mãi - mãi vẫn còn
Có ban lãnh đạo sắt son trung thành
Có Dân - có Đảng - có mình
Dân là gốc rễ: nuôi cành cao to

Anh hùng dân tộc: Bác Hồ
Tìm đường cứu nước: dựng cờ Việt Nam
Độc lập - Dân chủ - Dân quyền
Sáng lập ra Đảng: cầm quyền vững tay
Xóa đi cái kiếp trâu cày
Nhà tranh, vách đất, đường lầy bậc thang
Làng quê đổi mới đàng hoàng
Loa vang ca nhạc xóm làng vui tươi
Nhớ ơn liệt sĩ: đời - đời
Hy sinh xương máu: xây đời ấm no
Muôn năm ơn Đảng - Bác hồ
Dành quyền: Độc lập - Tự do - Hòa bình
Bác hồ là Nguyễn Tất Thành
Danh nhân thế giới: Vinh danh toàn cầu
Thắng giặc: Nhật - Pháp - Mỹ - Tàu
Việt Nam độc lập: Dân giầu văn minh
Ngoại giao thế giới nghĩa tình
Thông thương hàng hóa: chiến tranh không còn.

TCGVN/Khu đô thị mới Lạc Long