Nhu cầu xi măng năm 2018 tăng 4 - 6% so với năm trước
Tin tức chung
2411/2018

Nhu cầu xi măng năm 2018 tăng 4 - 6% so với năm trước

Theo Bộ Xây dựng, tổng sản lượng xi măng tiêu thụ toàn ngành năm 2017 khoảng 80 triệu tấn, tăng 6% so với năm 2016.

 

Trong đó, xi măng tiêu thụ nội địa khoảng 62 triệu tấn, tăng 3% với năm 2016. Bộ Xây dựng đánh giá năm 2017 nền kinh tế có dấu hiệu khởi sắc, nhiều dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các dự án bất động sản và cơ sở hạ tầng, giao thông đã được triển khai xây dựng trở lại. 

 

Tuy nhiên năm qua do tình hình thời tiết mưa, bão kéo dài trên cả nước, vì thế sản lượng xi măng tiêu thụ trong nước tăng không đáng kể.

Theo dự báo của Bộ Xây dựng, tổng lượng tiêu thụ xi măng năm 2018 khoảng 83 - 85 triệu tấn, tăng 4 - 6% so với năm 2017. 

 

Trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 66 - 67 triệu tấn, xuất khẩu 17 - 18 triệu tấn. Trong năm 2017 có 3 dây chuyền sản xuất xi măng mới với công suất thiết kế 9,1 triệu tấn xi măng/năm đi vào vận hành. 

 

Như vậy, đến cuối năm 2017 cả nước có 83 dây chuyền sản xuất xi măng với tổng công suất đạt 98,56 triệu tấn, hoàn toàn có khả năng sản xuất đủ xi măng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năm 2018, bao gồm cả xi măng tiêu thụ nội địa và clinker, xi măng xuất khẩu.