- Bê tông

Cách xử lý khi đổ bê tông gặp trời mưa
Việc đổ móng, sàn, mái… mà gặp phải trời mưa là việc mà không một chủ đầu tư nào muốn. Tuy nhiên dù không muốn thì đôi khi cũng khó tránh được thời tiết. Vậy cách xử lý khi đổ bê tông gặp trời mưa...
Xem thêm